Nauczyciele

W naszej placówce pracują kwalifikowani nauczyciele z wielkim doświadczeniem zawodowym.

 

Bojko Julia – nauczyciel języka polskiego oraz angielskiego

Maik Bożena – nauczyciel języka polskiego

Obłonenko Olga - nauczyciel języka polskiego oraz angielskiego

Petruk Julia – nauczyciel języka polskiego

Ciapko Irena – nauczyciel języka polskiego