Historia Uniwersytetu

Kulturalno – Oświatowe Centrum im. Kornela Makuszyńskiego wspólnoty polskiej miasta Stryja, jako organizacja pozarządowa została założona  w 2001 r.

W 2004 roku organizacja otrzymała Licencję Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy na prowadzenie działalności oświatowej jako placówki pozaszkolnej polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie.