Ideas

ŚWIETLICA „ELEMENTARZ”

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Strategy

Sekcja recytatorsko-teatralna

Doskonalenie języka polskiego i literatury.

Processes

Klub europejski

Pogłębić swoją wiedzę na temat Europy i integracji europejskiej.

Network

SEKCJA JĘZYKÓW OBCYCH

Ucz się języków obcych z nami!

Creative

SEKCJA KRAJEZNAWCZO-HISTORYCZNA

Kultura, krajowym i tradycje regionalne.

Contact

CERTYFIKAT POLSKI

Dzieci i Młodzieży

Praca naszego dziecka

MY MAP

LOGIN