Świetlica „Elementarz”


W 2013 roku została założona Świetlica „Elementarz”, która ma na celu wychować oraz nauczyć najmłodsze pokolenie Polaków, zamieszkałych na terenie Ukrainy, języka, kultury, tradycji polskiego narodu. Do naszej Świelicy mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat.