Sekcja Klub Europejski

Mottem naszego Klubu Europejskiego jest:
 

”Ukraina na drodze do Unii Europejskiej”

 

Klub Europejski – to zespół współpracujących ze sobą uczniów i nauczycieli, którzy pogłębiają swoją wiedzę na temat Europy i eurointegracji, a członkowie Klubu dzielą się tą informacją w szkołach i  w lokalnym środowisku. Pierwsze Kluby Europejskie powstały  w portugalskich szkołach, a później ten zwyczaj poszerzył się całą Europą. Idea Klubów Europejskich sięgnęła też Ukrainy. Ukraińskie społeczeństwo ma różne poglądy na temat stosunków Ukrainy z Unią Europejską. To zwykła rzecz w kraju demokratycznym, w którym jedną z głównych zasad jest możliwość wolnego wyrażania swoich poglądów i myśli.  Jednak warto, żeby poglądy na specyfikę stosunków z Unią Europejską opierał się na dokładnej wiedzy na temat jej budowy i funkcjonowania.

Klub Europejski jest idealnym miejscem dla sprawdzania swoich umiejętności językowych nabytych podczas nauczania się języka angielskiego, niemieckiego oraz polskiego (języków Unii Europejskiej) poszerzania swej wiedzy o Europie, a dzięki temu w pełnym wymiarze, świadomie uczestniczyć w dyskusji o miejscu Ukrainy w Unii Europejskiej i roli obywateli Ukrainy  w procesie eurointegracji.

Zostać członkiem Klubu Europejskiego warto z następujących przyczyn:

  • KE daje możliwość poszerzyć swoją wiedzę z języka polskiego jako języka Unii Europejskiej oraz nauczyć się terminologii specjalistycznej (z zakresu europeistyki)
  • Pomaga poszerzyć swoją  wiedzę o państwach członkach Unii Europejskiej z zakresu ich kultury, tradycji, religii, układu politycznego.     
  • Uczestniczyć w posiedzeniach Klubów Europejskich działających na terenach Ukrainy oraz Polski.
  • Brać udział w Paradzie Schumana w Warszawie (Polska)
  • Uczestniczyć w konkursach wiedzy o Unii Europejskiej.

Cele działalności Klubu Europejskiego:

a)      Poszerzenie wiedzy o Unii Europejskiej i eurointegracji

b)      Inicjacja dyskusji na temat miejsca Ukrainy w Europie

c)       Zachęta do aktywnego udziału w życiu społecznym

d)      Organizacja naukowych, społecznych i kulturalnych imprez: spotkań, seminariów, prezentacji.

e)      Samodzielne poszukiwanie materiałów na temat Unii Europejskiej i eurointegracji

f)       Dyskusje na temat procesu eurointegracji i miejsca Ukrainy w Europie

Członkiem Klubu Europejskiego może zostać  każdy uczeń naszej placówki pozaszkolnej

Inicjatywy naszego Klubu Europejskiego to:

a)      Klub dyskusyjny

b)      Wystawa przedstawiająca zwyczaje i tradycje różnych krajów Europy

c)       Wystawa zdjęć z różnych regionów Europy

d)      Konkurs rysunku i fotografii  o tematyce europejskiej