Sekcja recytatorsko-teatralna

Jedną z najlepszych metod nauczania i pogłębiania wiedzy z języka polskiego jest uczestnictwo dzieci w kółku recytatorsko-teatralnym. Odwiedzając zajęcia uczniowie udoskonalają czytanie, rozumienie, praktykują umiejętność poprawnego mówienia, poznają język literacki. Takie zajęcia pomagają uczniom odczuć specyfikę języka polskiego.

Wśród kierunków edukacji dzieci i młodzieży jednym z ważnych jest estetyczna edukacja środkami różnych rodzajów sztuki. Duże możliwości dla estetycznej edukacji i rozwoju dzieci obok fachowej teatralnej sztuki mają amatorskie uczniowskie teatralne zespoły, w szczególności, kółko recytatorsko-teatralne.

Teatr - to synteza wielu sztuk, w kółku teatralnym jest możliwość ujawnić i rozwinąć różne strony twórczych zdolności dzieci, sprzyjać ich rozwojowi.

Cel: edukacja estetycznie rozwiniętej osobowości; rozwój aktorskich zdolności, scenicznej kultury przepowiadania; kształtowanie
u wychowanków teatralnej kultury jak ważnej integralnej części ich duchownej kultury.

 

Kółko recytatorsko - teatralne stawia przed sobą następne zadania:

  • pogłębianie oraz doskonalenie  wiedzy z języka polskiego oraz literatury polskiej
  • doskonalenie umiejętności  interpretacji wierszy i prozy.
  •  stymulacja do pozytywnej samooceny i samodoskonalenia,
  • rozwijanie umiejętności wyrażania swojego światopoglądu i zdolności improwizacyjnych uczestników.
  • rozwijanie wyobraźni, ekspresji ruchowej i językowej, doskonalenie głosu, dykcji
  • rozwijanie intelektu oraz wdrażanie do świadomego odbioru sztuki

W ciągu roku uczestnicy kółka recytatorsko - teatralnego osiągają wiedzę z literatury, kultury oraz tradycji polskiego narodu, teorię sztuki teatralnej; uczestniczą w konkursach recytatorskich oraz międzynarodowych festiwalach teatralnych odbywających się na terenie Ukrainy oraz Polski. Biorą udział w różnych warsztatach teatralnych prowadzących przez aktorów teatru oraz teoretycznych specjalistów  z Polski.