Certyfikat polski

 Kulturalno-Oświatowe Centrum im.K.Makuszyńskiego w Stryju przeprowadza nabór wszystkich chętnych do nauki języka polskiego dla dzieci oraz młodzieży.

Ogólny kurs zajęć dla dzieci wiekiem od 6 lat ma w sobie kształtowanie umiejętności w pisaniu i czytaniu. Młodzież w wieku od 12 lat pracuje w kierunku rozwoju wszystkich umiejtności jzykowych:

  • język mówiony
  • rozumienie tekstu pisanego
  • pisanie
  • rozumienie ze słuchu
  • gramatyka.

 

Zajęcia są prowadzone przez profesjonalnych nauczycieli oraz native speakerów.


Każdy uczestnik ma możliwość uczestniczyć w zajęciach na następujących poziomach: А1, А2, В1, В2, С2

czas trwania kursu:

- 1 miesiąc (podstawowy poziom – kurs intensywny)
- 3 miesiące(podstawowy poziom)
- 6 miesięcy (podstawowy poziom)
- 1 rok (poziom В0-В1)
- 2 lata (poziom В2)
- 3 lata (poziom В2-С2)

Ilość uczniów w grupach:

- młodsza grupa, dzieci w wieku od 6 lat -  8-10 osób
- starsza grupa, młodzież w wieku od 12 lat -  10-12 osób

Czas trwania zajęć:
- młodsza grupa 1 raz w tygodniu  (90 min.)
- starsza grupa 1 raz w tygodniu  (120 min.)

kurs zajęć jest dopasowany do wymóg komisji certyfikacyjnej ze znajomości języka polskiego jako obcego, po ukończeniu którego będziecie Państwo przygotowani do złożenia egzaminu z języka polskiego jako obcego przed komisją certyfikacyjną.