EGZAMIN certyfikatowy z języka polskiego jako obcego

16 marca 2017 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Kulturalno-Oświatowemu Centrum im.Kornela Makuszyńskiego wspólnoty polskiej miasta Stryja   2-letnie uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2,– dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomach A1, A2, B1, B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Egzaminy – oparte na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy – odbywać się będą według harmonogramu ustalanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu w dalszym ciągu będzie jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania językowego. Do egzaminów będą mogli przystąpić wszyscy cudzoziemcy, obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą oraz obywatele Ukrainy zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.