Polska i Ukraina – razem możemy zrobić więcej

Projekt sfinansowany ze środków Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

W dniach od 1-7 października 2016 r. w Przemyślu stowarzyszenie EkoPrzestrzeń zrealizowało projekt „Polska i Ukraina- razem możemy zrobić więcej” finansowanego przez Polsko - Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Dzięki EkoPrzestrzeni Kulturalno – Oświatowe Centrum im. Kornela Makuszyńskiego wspólnoty polskiej miasta Stryja na Ukrainie nawiązało współpracę  z Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu. Projekt stworzył możliwośc do wzajemnego zbliżenia młodych ludzi z obu krajów, którzy spotykali się podczas realizacji projektu. Spotkania takie dały możliwość poznania rówieśników ich codziennego życia w czasie wolnym i w szkole, jednoczesnej nauki języka, badania historii i teraźniejszości kraju partnera. Poprzez realizację projektu udało się poprawić wzajemne zrozumienie. Tego typu projekt pomógł w przezwyciężaniu uprzedzeń i wzmocnił aktywne formy postaw obywatelskich wśród młodzieży. Zajęcia grupowe, językowe, edukacyjne przyczyniły się do wzmocnienia porozumienia oraz integracji młodzieży obu krajów. Poruszanie tematów historycznych podczas projektu pozwoliło na zniesienie barier wśród młodzieży.  W projekcie wzięło udział 20 uczestników z Ukrainy i 20 uczestników z Polski.